NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

CO BYSTE MOŽNÁ CHTĚLI VĚDĚT

Kdo má nárok na dotaci fotovoltaické elektrárny z programu Nová zelená úsporám?

Je potřeba splnit tyto podmínky:

  • o dotaci může žádat pouze majitel nemovitosti, na kterou bude fotovoltaická elektrárna instalována

  • dům, na který bude elektrárna instalována, musí být zkolaudován jako objekt určený k bydlení, případně může být instalována na jiné stavbě umístěné na pozemku, který náleží k řešenému domu (např. na stodole)

  • nejméně 70 % vyrobené elektrické energie musí být spotřebováno v domácnosti

  • na Váš dům nesmí být vypsána jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z programu NZÚ. 

Jak dlouho ještě můžeme počítat s podporou ve formě dotace?

Aktuální dotační program Nová zelená úsporám je vyhlášen do konce roku 2021. Bylo by škoda nevyužít této příležitosti.

Pokryje fotovoltaická elektrárna celou moji spotřebu elektrické energie?

Celou spotřebu nepokryje. Hodně ale uspoříte  - až 60 % - na výdajích za elektrickou energii. Dotace je podmíněna tím, aby alespoň 70 % vyrobené elektřiny bylo spotřebováno v místě výroby. Je možné postavit fotovoltaickou elektrárnu, která by pokryla celou Vaši spotřebu elektřiny, potom by ale prioritou nebyla ekonomika, ale soběstačnost.

Bude mi moje fotovoltaická elektrárna i vydělávat?

Může. Ale nebude to moc. Doba solárních baronů, na které nyní všichni doplácíme ve vyúčtování za elektřinu, je (naštěstí) pryč. Elektřinu, kterou vyrobíte a nespotřebujete můžete prodat za tržní ceny. Současné ceny výkupu se pohybují mezi 0,20 až 0,60 Kč/kWh. Čím víc elektřiny vyrobené Vaší fotovoltaickou elektrárnou spotřebujete sami, tím bude Vaše investice efektivnější.

Funguje fotovoltaická elektrárna i v zimě?

Funguje. V jistém smyslu i lépe, protože fotovoltaické panely za nižších teplot pracují efektivněji. Ale protože k výrobě elektřiny potřebují sluneční záření a toho je v zimě méně, výkon fotovoltaické elektrárny je v zimě menší. V zimních měsících bude Vaše elektrárna pracovat zhruba na 20 % výkonu. V letních měsících ale pokryje většinu spotřeby elektřiny ve Vaší domácnosti.

Místo drahých baterií si pořídím virtuální baterii! Nebo raději ne?

Na trhu je nabídka takzvané virtuální baterie, tedy možnosti odebrat ze sítě „zdarma“ tu energii, kterou jste tam dříve poslali. Potřebujete tedy mít vlastní drahé baterie? Bohužel ano. Elektřinu, kterou jste dodali do sítě si můžete později zase odebrat a neplatíte cenu komodity, ale vždy platíte distribuční poplatky. Je zpoplatněna i samotná služba virtuální baterie. Výsledná úspora za celý rok je zanedbatelná. Bez baterií přijdete i o funkci zálohy při výpadku distribuční sítě. Vlastní baterie jsou navíc podmínkou pro poskytnutí dotace.

Je fotovoltaická elektrárna ekologická?

Ano, je. Energetická návratnost při započítání výroby, dopravy i likvidace současných fotovoltaických panelů je 1,5 až 3 roky. Po zbytek jejich životnosti tedy vyrábíte “čistou” elektřinu. Uhlíková stopa na 1 kW elektřiny je u elektřiny z uhlí 850-1050 g CO2 /1 kW, u fotovoltaické elektrárny cca 50 CO2 /1 kW.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Na námi instalované panely poskytuje výrobce záruku 25 let na výkon panelů, který by neměl poklesnout pod 80 % jmenovitého výkonu. Fotovoltaika obecně patří k oborům s nejdelšími zárukami. Škody na panelech způsobené např. vichřicí, požárem apod. lze pojistit stejně jako ostatní škody, které mohou vzniknout v domácnosti.

Musí se fotovoltaické panely nějak udržovat?

Fotovoltaická elektrárna je “téměř” bezúdržbová. Panely jsou omývány deštěm, sníh v našich běžných nadmořských výškách se na nich neudrží. Pokud by byly panely nainstalovány vodorovně či s malým sklonem, bylo by potřeba je udržovat.

Mohu si později zvětšit kapacitu bateriového úložiště?

Jednou z podmínek získání dotace na Vaši fotovoltaickou elektrárnu je nutnost ukládat vyrobenou elektrickou energii. Minimální kapacita baterií musí být alespoň 1,25 kWh na instalovaný 1 kWp výkonu panelů. Pokud byste chtěli později kapacitu bateriového úložiště zvětšit, je to možné. Ale doporučujeme udělat to do jednoho roku od instalace elektrárny nebo nejlépe rovnou zvolit větší kapacitu. Baterie s časem mění své vlastnosti a stejně jako v dálkovém ovladači televize byste neměli kombinovat starou a novou tužkovou baterii, neměly by se míchat ani staré a nové bateriové moduly v bateriovém úložišti.

Vadí fotovoltaické panely na střeše hasičům?

Asi z nich nejsou šťastní, ale v případě nutnosti určitě přijedou a budou hasit. Součástí námi zpracované dokumentace je Technický list FVE, který je uložen u měniče. Při případném výjezdu hasiči vědí, že máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu a zařídí se podle toho. 

Hromosvod a fotovoltaická elektrárna

Po JAKÉKOLI změně či úpravě střechy je NEZBYTNÁ nová revize jímací soustavy (hromosvodu). A instalace střešních fotovoltaických panelů takovou změnou je. Povinností majitele nemovitosti je zajistit si novou revizi jímací soustavy.