top of page

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

CO BYSTE MOŽNÁ CHTĚLI VĚDĚT

Je fotovoltaická elektrárna ekologická?

Ano, je. Energetická návratnost při započítání výroby, dopravy i likvidace současných fotovoltaických panelů je 1,5 až 3 roky. Po zbytek jejich životnosti tedy vyrábíte “čistou” elektřinu. Uhlíková stopa na 1 kW elektřiny je u elektřiny z uhlí 850 až 1050 g CO2 /1 kW, u fotovoltaické elektrárny cca 50 g CO2 /1 kW. A stále se to zlepšuje!

Jaká je ekonomická návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?

Rezidenční fotovoltaická elektrárna dává smysl hlavně s bateriovým úložištěm. Velikost baterie je velmi důležitá - s malou baterií budete mít sice levnější elektrárnu, ale její užitek pro Vás bude menší, než jste očekávali - slunce nesvítí pořád. Cena baterií je stále vysoká, ale postupně klesá. Nyní lze využít dotační program Nová zelená úsporám, díky kterému je návratnost investice do vlastní fotovoltaické elektrárny většinou 6 až 10 let i bez započítání růstu cen energií. Takže investice do fotovoltaiky je nejen ekologická, ale i logická.

Každý projekt upravujeme na míru podle spotřeby elektřiny, orientace a typu střechy a dalších parametrů.

Jak dlouho ještě můžeme počítat s podporou ve formě dotace?

Žádosti je možné podat do 30. 6. 2025 15:00 hod, nejpozději však do vyčerpání alokovaných peněz. Dokumentace prokazující realizaci projektu musí být podána nejpozději do 30. 6. 2025.

Jakou mám jistotu, že dotaci skutečně dostanu? Může se stát, že na mě nezbyde?

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás jsou navíc blokovány již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. Zdroj.

Pokryje fotovoltaická elektrárna celou moji spotřebu elektrické energie?

Celou spotřebu nepokryje. Hodně ale uspoříte  - třeba i více než 80 % - na výdajích za elektrickou energii. Záleží na Vás, jestli preferujete rychlou návratnost nebo větší úsporu za elektrickou energii. Je možné postavit fotovoltaickou elektrárnu, která by pokryla celou Vaši spotřebu elektřiny, potom by ale prioritou nebyla ekonomika, ale soběstačnost.

Bude mi moje fotovoltaická elektrárna i vydělávat?

Může. Ale nebude to moc. Elektřinu, kterou vyrobíte a nespotřebujete můžete prodat za tržní ceny. Vlastník distribuční sítě Vám po provedení Umožnění trvalého provozu výrobny přidělí tzv. výrobní EAN. Současné ceny výkupu se pohybují okolo 1,75 Kč/kWh. Obecně ale platí - čím víc elektřiny vyrobené Vaší fotovoltaickou elektrárnou spotřebujete sami, tím bude Vaše investice efektivnější.

Funguje fotovoltaická elektrárna i v zimě?

Funguje. V jistém smyslu i lépe, protože fotovoltaické panely za nižších teplot pracují efektivněji. Ale protože k výrobě elektřiny potřebují sluneční záření a toho je v zimě méně, výkon fotovoltaické elektrárny je v zimě menší. V zimních měsících bude Vaše elektrárna pracovat zhruba na 20 % výkonu. V letních měsících ale pokryje většinu spotřeby elektřiny ve Vaší domácnosti.

Místo drahých baterií si pořídím virtuální baterii! Nebo raději ne?

Na trhu je nabídka takzvané virtuální baterie, tedy možnosti odebrat ze sítě „zdarma“ tu energii, kterou jste tam dříve poslali. Potřebujete tedy mít vlastní drahé baterie? Bohužel ano. Elektřinu, kterou jste dodali do sítě si můžete později zase odebrat a neplatíte cenu komodity, ale vždy platíte distribuční poplatky. Je zpoplatněna i samotná služba virtuální baterie. Výsledná úspora za celý rok je zanedbatelná. Bez baterií přijdete i o funkci zálohy při výpadku distribuční sítě. Vlastní baterie jsou navíc podmínkou pro poskytnutí dotace.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Při projektování velkých FV polí se pracuje s celkovou životností panelů 40 až 50 let. Na námi instalované panely poskytuje výrobce záruku 25 let na výkon panelů, který by neměl poklesnout pod 80 % jmenovitého výkonu. Fotovoltaika obecně patří k oborům s nejdelšími zárukami. Škody na panelech způsobené např. vichřicí, požárem apod. lze pojistit stejně jako ostatní škody, které mohou vzniknout v domácnosti.

Musí se fotovoltaické panely nějak udržovat?

Fotovoltaická elektrárna je “téměř” bezúdržbová. Panely jsou omývány deštěm, sníh v našich běžných nadmořských výškách se na nich většinou neudrží. Pokud by byly panely nainstalovány vodorovně či s malým sklonem, bylo by potřeba je udržovat.

Mohu si později zvětšit kapacitu bateriového úložiště?

Jednou z podmínek získání dotace na Vaši fotovoltaickou elektrárnu je nutnost ukládat vyrobenou elektrickou energii. Minimální kapacita baterií musí být alespoň 1 kWh na instalovaný 1 kWp výkonu panelů. Pokud byste chtěli později kapacitu bateriového úložiště zvětšit, je to možné. Ale doporučujeme udělat to do jednoho roku od instalace elektrárny nebo nejlépe rovnou zvolit větší kapacitu. Baterie s časem mění své vlastnosti a stejně jako v dálkovém ovladači televize byste neměli kombinovat starou a novou tužkovou baterii, neměly by se míchat ani staré a nové bateriové moduly v bateriovém úložišti.

Vadí fotovoltaické panely na střeše hasičům?

Fotovoltaická elektrárna není pro požární sbor žádná novinka. Při případném výjezdu hasiči vědí, že máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu a zařídí se podle toho. 

Hromosvod a fotovoltaická elektrárna

Po JAKÉKOLI změně či úpravě střechy je NEZBYTNÁ nová revize jímací soustavy (hromosvodu). A instalace střešních fotovoltaických panelů takovou změnou je. Povinností majitele nemovitosti je zajistit si novou revizi jímací soustavy.

bottom of page