top of page

POSTUP PRÁCE

NA VAŠÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNĚ

1. Nabídka na míru

Pro zpracování nabídky na míru potřebujeme znát zejména: 

•   spotřebu elektřiny v domácnosti (např. poslední vyúčtování)

•   způsob vytápění

•   popis střechy (rozměry, sklon, orientace, typ střešní krytiny, rozmístění vikýřů apod.)

Když se nám ozvete, budeme se Vás chvíli vyptávat. Cílem je navrhnout fotovoltaickou elektrárnu přímo pro Váš dům a s maximálním využitím dotací.

2. Uzavření smlouvy

Po odsouhlasení nabídky s Vámi uzavřeme Smlouvu o  dílo, kde bude jasně vymezen rozsah dodávky, termíny, ceny, záruční podmínky.

3. Vyřízení dotace

Po uzavření smlouvy připravíme nezbytné podklady a podáme za Vás žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám a začneme vyřizovat další nezbytnou administrativu - zejména s vlastníkem distribuční sítě, na kterou jste připojeni. Dotace je nároková, to znamená, že pokud splníte podmínky dotace, je jisté, že dotaci získáte.

4. Instalace elektrárny

Po schválení dotace dohodneme termín instalace Vaší fotovoltaické elektrárny. Nebudeme to odkládat, ale do plánování vstupuje počasí - fotovoltaické panely nelze instalovat za deště nebo na namrzlou střechu… Ve jednom až dvou dnech technici nainstalují fotovoltaické panely na střechu, měnič a baterie do objektu. Revizní technik vše zkontroluje a vypracuje revizní zprávu. Elektrárnu zprovozníme, seznámíme Vás s jejím ovládáním, předáme Vám ji - a potom ji vypneme.

5. Připojení na distribuční síť

S nezbytnými podklady podáme žádost na provozovatele distribuční soustavy o Umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční sítí. Tedy o trvalé připojení na distribuční síť.

6. Vyrábíte si vlastní elektřinu

Pracovník provozovatele distribuční soustavy vymění Váš stávající elektroměr za čtyřkvadrantový. Celý proces je dokončený. Gratulujeme! Začínáte vyrábět elektřinu ve vlastní fotovoltaické elektrárně!

Informativní časový harmonogram

Žádost o dotaci

2.-3. den

Schválení dotace

+ 2 až 4 týdnů

Instalace elektrárny

+ 1 až 4 týdnů

Připojení na distribuční síť a zahájení výroby

+ 2 až 8 týdnů

Celkem od podpisu smlouvy k zahájení výroby… 1-3 měsíce

bottom of page